Adres Podlaskiego ZBS - 15-057 Białystok
ul. B. Chrobrego 5B m.33
Konto: PKO SA O/B-tok 43 1240 5211 1111 0000 4919 1721
NIP:  542 258 14 53  REGON 050816091