Grand Prix Województwa

o Puchar Wojewody Podlaskiego

Twój tekst​​

Urban
27.09.2020  GPW 14
Wojewódzki Finał MPP na IMPY

1 miejsce – I. Turyk, P. Czeszel

2 miejsce – B. Bejenka, K. Krajewski

3 miejsce – S. Gawryszczak, A. Wszeborowski

Aktualności PodlZBS

liga Podlaska.jpg

20 Czerwiec 2021 OTP IV Memoriał im. Bogdana Janiszewskiego, GPW-01 maxy
godz. 10:00, DK Cz. Białostocka, ul. Kościelna 8

Ze względu na wymogi sanitarne, turniej ograniczony do 35 par.

Będzie prowadzona rejestracja w systemie elektronicznym.<
<<Rejestracja >>     Szczegóły

Informacja o przebiegu Walnego Zjazdu Delegatów PodlZBS on-line wideo w dniu 25.04.2021

Po zrealizowaniu w dniu 25 kwietnia 2021 I części porządku obrad i udzieleniu Zarządowi Absolutorium na wniosek formalny jednego z delegatów, po jego przegłosowaniu, Przewodniczący kol. Janusz Galewski zarządził przerwę w obradach Zjazdu.
Obrady Delegatów zostaną wznowione w dniu 6 czerwca br. o godz. 18,00  w trybie on-line wideo od pkt. 8 porządku obrad - Zgłaszanie kandydatów na Prezesa PodlZBS.
                                                  Przewodniczący Zjazdu
                                                      kol. Janusz Galewski

Informacja o zawodach organizowanych przez PodlZBS (organizator) w związku z COVID-19

Zasady  alertowania i polityka systemowa

Zwracam się z prośbą o zapoznanie się z komunikatami PZBS dotyczącymi zasad alertowania oraz polityki systemowej:

 

WGiK Kamil Sawwa

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now